Tag: Toyota Aygo

Posts related to Toyota Aygo

Ở phiên bản 2012, xe Toyota Aygo được thiết kế lại phía trước, với phong cách gần gũi hơn với các xe Prius và Yaris, nhưng có phần thiếu cân xứng và trông dữ hơn, giảm nét mềm mại đáng yêu đặc trưng của mẫu xe mini này.

    Back to top